Hvilke begreper bør du kjenne til?

Å bygge er for mange en stor selvrealiserings drøm, for andre en ren økonomisk investering. Noen trenger et tilpasset hjem og enkeltedrømmer om å bygge helt på egenhånd.
Felles for alle er at det finnes en del begreper som kan være nye, men vesentlige i en byggeprosess. Under har vi oppsummert de viktigste

 

BYA – Bebygd Areal
Bebygd areal er omrisset eller fotavtrykket boligen tar opp av tomtearealet. Den forteller hvor stor del av tomten som består av terrasse som er over 0,5 meter over bakken og andre tillegg som carport eller oppstillingsplass for bil. BYA er viktig å vite om når man skal søke om byggetillatelse, da den sier noe om hva som er tillatt i det området tomten ligger på og den gir et klart bilde av utnyttelsesgraden boligen har.
Har du ikke hørt om BYA før er det lurt å notere seg at dette svært viktig når du skal søke kommunen om byggetillatelse. Det er nemlig regler for hvor stor del av tomten du kan bygge på i ulike deler av landet, og avhenger også av hva slags område tomten ligger på. Dersom du er ønsker å lese mer om BYA, følg denne linken: Byggteknisk forskrift BYA

BYA - Grad av utnytting

 

BRA – Bruksareal
Bruksarealet er bruttoarealet minus yttervegger, altså hele den innvendige delen av boligen hvor taket er over 1.9 meter høyt. Innvendige lett og bærevegger er medregnet i BRA.
Kort oppsummert BRA er boligens inneområder, de du faktisk kan bruke til noe. Dersom garasje er koblet til boligen, vil også garasjen være en del av BRA. Dersom du er ønsker å lese mer om BRA, følg denne linken: Byggteknisk forskrift BRA

BRA

 

MUA- Minste uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, opp hold og rekreasjon. Uteoppholdsarealet omfatter den ubebygde delen av tomta, som ikke er avsatt til kjøring og parkering. Areal avsatt til for eksempel søppelkasser, sykkel stativ og lignende er ikke egnet til opphold, og skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet. Dette er et sentralt tema i tilnærmet alle byggesaker. Dersom man ikke klarer å tilfredstille dette kravet, har man som regel en svak sak. Dersom du er ønsker å lese mer om MUA, følg denne linken: Byggteknisk forskrift MUA

MUA

 

Gesims og mønehøyde
Gesimshøyden er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate takflaten. Hvor taket er fo forsynt med et takkoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp overtakflaten, regnes høydentil toppen av takoverbygget eller parapet. Gesimshøyden måles i forhold tilferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Mønehøyden er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. mønehøyden målet i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.Da det finnes mange takformer, er det svært viktig at man opp mot en byggesøknad har god kjennskap til hvordan møne og gesimshøyde blir beregnet.
Dersom du er ønsker å lese mer om BYA, følg denne linken: Byggteknisk forskrift gesims og mønehyde

gesims og mønehøyde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-Rom – Primærrom
Alle rom du kan regne som oppholdsrom i huset faller inn under betegnelsen P-rom (tidligere kalt BOA, boligareal). Det vil si alt fra stuer, kjøkken, soverom, kontor og entré til bad, toalett og vaskerom. Trapper og gang mellom disse rommene blir også medregnet som P-rom. I tillegg vil peisestue, TV-stue, kjeller- og loftstue også regnes med i P-rom. Dette gjelder også for arbeidsrom som PC-rom, hjemmekontor, bibliotek og medierom. Utover dette vil også hobbyrom, trimrom, lekerom, omkledningsrom og vindfang også regnes med i P-rom. Når man lager statistikk for boligprisene er det dette arealet man legger til grunn. Skatteetaten har laget en oversikt rom som innebefatter P-rom, se link: Forklaring, P-Rom

P-rom

 

S-rom – Sekundære rom
Sekundære rom er alle rom som ikke er oppholdsrom (P-rom). Herunder regnes f.eks. boder, garderobe, lagerrom, oppbevaringsrom, fyrrom, tekniske rom, uinnredet loft/kjeller, mat-/potetkjeller, søppelrom og garasje. I enkle trekk kan man si at S-rom er de rommene som P-rom etterlater seg.

S-rom

Flexibo