Om oss

dotted-box

Om Flexibo

Vårdal Arkitekter AS så at manges terskel for å oppsøke arkitekt og få tegnet noe fra bunnen av var høy.  Samtidig satt arkitektene på bred kompentanse på hva som gir  lønnsomhet i prosjekter samt å opprettholde god arkitektur.

Flexibo AS ble derfor opprettet i 2006, da under navnet «BOLIG1 NORGE AS», og tilbyr komplette tegningspakker, med mål om å tilby god og lønnsom arkitektur.

Med en tegningspakke i hendene står du fritt til å velge byggemetoden og materialene du skulle ønske. Du er sjefen over eget prosjekt.

Flexibo har knyttet til seg gode partnere med forskjellige entrepriseformer. Det være seg Byggmesterbedrifter, grunneiere, utbyggere og større entreprenører, elementfabrikker, etc.

Gjennom vårt gode nettverk av samarbeidspartnere, vil vi kunne formidle alt i fra enkel materialleveranse til nøkkelferdig totalentreprise. Alle som ønsker å bygge skal finne den rette metoden gjennom oss.

Selvbyggere og utbyggere har hatt stor glede av å kjøpe modeller som de visste hadde et lønnsomhetspotensiale.

For å lykkes med vår visjon om at det finnes en løsning for alle, er det to hovedpilarer vi støtter oss til. Du som ønsker enten nøkkelferdig eller del-entreprise, skal gjennom vårt samarbeidsnettverk blitt godt hånd om.

For deg som driver med eiendomsutvikling i egen regi, har vi både markedsmateriell og tjenester som vil være av stor interesse.

dotted-box

KONTAKTPERSON

Tim C. Rühmling

Daglig leder