Boda Designboliger avdeling Os

Boda

Velkommen til BODA Designboliger sin forhandler på Os.

Vi jobber målbevisst og initiativrikt for å levere trygge boliger med moderne løsninger etter ditt behov med høy gjennomføringsevne. Oppfølging av prosjektet fra begynnelse til ferdigattest

Juridisk heter vi Bergen Byggplan AS, og har 20 års erfaring innen byggesaksbehandling med gode resultater for å få byggesaker godkjent.

Vi er en komplett leverandør av arkitekttjenester og byggesøknader for næringsbygg, boligbygg, byggefelt, tomtedelinger, seksjoneringer og infrastruktur i tiltaksklasse 2. Det betyr at vi tegner selv og ikke lengre er avhengig av å kjøpe denne tjenesten av ekstern leverandør.

img

ADRESSE:

Industrivegen 63, 5210 Os

img

TELEFON:

47713381