Smarte Boliger AS

Smarte Boliger AS
Smarte Boliger bygger eneboliger, flermannsboliger og fritidsboliger i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.
De bygger med smarthusteknologi og fokuserer på effektive planløsninger for å holde kostnadene nede.
img

TELEFON:

45 81 82 45
img

ADRESSE:

Øvermarka 4, 2320 Furnes