Kreativ – Tradisjon

Beskrivelse

Kreativ Tradisjonell er en variant av Kreativ med en mer tradisjonell utforming og uten carport.

Boligen er over 1,5 etasje, så i prosjekter der det er ønskelig med kompakte boliger med lav gesims, vil denne være aktuell.

Modell som referanseprosjektet er laget av