Våre tjenester

featured-img

Våre tjenester

Prisgunstige hustegninger og hyttetegninger utviklet av Vårdal Arkitekter.

 • Selvbygger eller entreprenør? Med en tegningspakke fra oss bestemmer du selv hvordan og hvem som skal bygge for deg. I denne muligheten ligger det et potensiale for god lønnsomhet.
 • Nøkkelferdig løsning? Vi har dyktige forhandlere og leverandører over store deler av landet. De står klare til å gi et godt tilbud basert på dine ønsker og behov.
 • Eiendomsutvikler? Vi kan bidra med salgs, markedsmateriell og arkitekttjenester i til prosjektet i tillegg til et godt sortiment av populære hus og hyttemodeller for videresalg.
 • Fradeling: Vi tilbyr innsendelse av fradelingssøknad på tomt. Dersom vi mener at tomten kan fradeles, tar vi risikoen. Blir det avslag, tar vi kostanden. Blir det godkjenning, koster tjenesten 32 000,- eks mva.

Prisliste og tjenester

Prossess i 3 faser

 • Fase 1: Valg av modell og byggemelding 
  Når du har valgt hva du vil bygge, kjøper man en basis-tegning i målestokk 1:100. Snitt, plan og fasade.
  Evenutelle tilpasninger og endringer gjøres enkelt på timebasis slik at modellen blir optimal for deg og tomten.
  Deretter utarbeides underlag til byggemelding. Det betyr å plassere modellen på tomten med tilhørende terrenglinjer og høydeplassering, grenselinjer etc.
  Til slutt blir prosjektet nabovarslet og byggemeldt. Dette er arbeid vi kan tilby gjennom Vårdal Arkitekter.

 

 • Fase 2: Arbeidstegninger, tømmer og betong
  Det er avgjørende å ha gode arbeidstegninger for å få gjennomført prosjektet vellykket. Vi leverer målsatte tømmer og betongtegninger i målestokk 1:50, samt prinsippdetaljer på løsninger. Dermed får du nødvendig informasjon til alle tekniske fag, samt murer og tømrer.

 

 • Fase 3: Prosjektering av brann og bærende konstruksjon.
  Da Vårdal arkitekter også er et ingeniørkontor, kan de levere statiske beregninger av bærenede konstruksjon og brannprosjektering. Dette er arbeid som må sees på unikt i hvert enkel byggesak.

 

featured-img

Usikker på valg av modell?

Dersom kommunen ikke kan godkjenne et prosjekt med en av våre modeller, bytter vi kostnadsfritt til en annen modell. Du betaler bare eventuelle mellomlegg og tilpasninger.